.

Το πιο σύντομο κείμενο για την καθημερινή ζωή, από τον Σεφέρη

Το πιο σύντομο κείμενο για την καθημερινή ζωή, από τον Σεφέρη Artist: David Tindle

Το σπουδαίο δεν είναι ν’ αλλάξουμε τη ζωή μας,

ονειροπολώντας μιαν άλλη πιο ενδιαφέρουσα,
αλλά να κάνουμε να λαλήσει τούτη η ζωή όπως μας δόθηκε την καθημερινή, την ταπεινή, την ανθρώπινη,
όπου το καθετί που μπορούσε να γυρέψουμε πρέπει να υπάρχει.

Γιώργος Σεφέρης

Close