.

Ιστορία Κάστρων της Θεσσαλονίκης

Πληροφοριακό βίντεο και πολύ περιεκτικό σε σχέση με την διάρκειά του (6' 30") για τα Κάστρα της Θεσσαλονίκης.

 

 

 


Thessaloniki Arts and Culture  http://www.thessalonikiartsandculture.gr/

 

Close