« ‘Ερρει*  τα  Θεία…»  από τον Ηλία Γιαννακόπουλο

« ‘Ερρει* τα Θεία…» από τον Ηλία Γιαννακόπουλο

1. Έρρει τα Θεία”/ Άπιστοι οι Άνθρωποι / Θεϊκή οργή.

2. Ο Εκηβόλος** / εκδικείται τους θνητούς / τους γιους της Ύβρης.

3. Θολώνει ο Νους / της Άτης έργα πράττει / Ω! Νέμεσις.

4. Είναι οι Θνητοί / τα θύματα της Τίσης / Λάθη Θεϊκά;

5. Η Ύβρις, κοντά / και η Άτις την Νέμεσιν / προϋπαντούν.

6. Η Τίσις φάνηκε / Οίμοι! δύσμοιροι θνητοί / θύματα Θεών.

7. Την Ταπείνωση / ως Θυσία στους Θεούς / εναποθέτω.

8. Θεϊκή οργή / Καμώματα της Μοίρας / της Τύχης έργα.

9. Η Εκδίκηση / ως η Οργή της Φύσης / η Αμοιβή μας.

10. Και οι Άνθρωποι / η Δόξα και η Ντροπή / άχθος Αρούρης***.

11. “Πολλά τα δεινά / κουδέν ανθρώπου πέλει / το δεινότερον”.

12. “Ου ψηφίσμασιν /καλώς οικείσθαι πόλεις / αλλά ήθεσιν”****

13. Ω! Ελλάδας Πάθη / διά τίνα “αμαρτίαν”(2) / συμβεβηκότα;(1)

14. Ποιες “αμαρτίες” /πρόσβαλαν τα “Θεία” μας / τα ήθη τ’ εμά;

15. Ω! τάλαιν’ Ελλάς / ποιού Θεού την Όργητα / σκληρά πληρώνεις;

16. Του Κρόνου υιέ, / Ζευ, τι των Ελλήνων δράσαι / αυ βεβούλευσαι;

17. «Τα των Θετταλών / τα άπιστα», οίμοι αιτία / της καταστροφής!

18. Ελλάδα, Μάνα / των Μουσών, χρόνια τώρα / χαίνουν οι πληγές.

19. Ελλάς, Σισύφου(3)/ και του Ταντάλου(3),χώρα / ανοιχτές πληγές

20. Διπλή κατάρα / αιώνια κρίματα / απόδιωξέ τα.

21. Θεοί σεβάσμιοι, / Νόμοι, του κόσμου Μοίρες / τη Χώρα σώστε.

22. Ω! Μάνα Γη / σεβάσμια Δήμητερ / ελέησόν μας!!!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

*Χάθηκε ο σεβασμός στους Θεούς (Οιδίπους Τύραννος, στιχ, 910).

**Ο Θεός Απόλλωνας

** * Η Γη, το Χώμα

**** Μία πόλη-χώρα δεν κυβερνιέται καλά-σωστά με τα ψηφίσματα-νόμους, αλλά με την ηθική (Ισοκράτης).

1.Συμβεβηκότα:Αυτά που συμβαίνουν, τα ακαθόριστα, τα τυχαία.

2. Αμαρτία: Αστοχία, αποτυχία, λογικό σφάλμα

3. Σίσυφος-Τάνταλος: Μυθικά πρόσωπα που τιμωρήθηκαν σκληρά από το Δία με το ατελέσφορον των προσπαθειών τους.

*&* Τα 22 Χαϊκού είναι δομημένα πάνω στην αρχαιοελληνική αντίληψη πως τa πάθη των ανθρώπων και των πόλεων-κρατών είναι προϊόν της ασέβειας προς τα Θεία και της προσβολής του σχήματος-κανόνα : Ύβρις-Άτις-Νέμεσις-Τίσις

Κείμενο: Ηλίας Γιαννακόπουλος – Φιλόλογος, email: [email protected], ΙΔΕΟολις

Επιμέλεια κειμένου: Μαρία Κάπλα

Διαβάστε επίσης

Close