Απόψεις

Το ζήτημα του έρωτα

Το ζήτημα του έρωτα

Όταν μας χτυπούν τα βέλη του έρωτα, νοιώθουμε την ανάγκη της επαφής, της αποκλειστικής κατοχής της αγαπημένης ύπαρξης…

Η Φλόγα του Έρωτα

Η Φλόγα του Έρωτα

Στο Παιχνίδι των Αγγέλων, ο αέναος στροβιλισμός στην Φλόγα του Πάθους, κάνει το Δύο, Ένα, πλήρες και αύταρκες.
Άνδρας και Γυναίκα, μαζί στη νέα μορφή…

Close