Απόψεις

Δίψα για προσοχή

Δίψα για προσοχή

Όσο περισσότερη προσοχή τραβούν, τόσο περισσότερο πιστεύουν οι ίδιοι πως ο θόρυβος που κάνουν δεν είναι παραφωνία, μα μουσική…

Close