Το πιο σύντομο κείμενο για την αμαρτία, από τον Στέλιο Ράμφο

Το πιο σύντομο κείμενο για την αμαρτία, από τον Στέλιο Ράμφο

Αμαρτία σημαίνει: Νυν χωρίς το αεί

 

Στέλιος Ράμφος,”Πελεκάνοι ερημικοί”, εκδόσεις Αρμός

Close