Το πιο σύντομο κείμενο για την αυτονομία, από τον Eric Berne

Το πιο σύντομο κείμενο για την αυτονομία, από τον Eric Berne

Η επίτευξη της αυτονομίας εκδηλώνεται με την απελευθέρωση ή την επανάκτηση τριών ικανοτήτων: της εποπτείας, του αυθορμητισμού και της οικειότητας.

Στην ουσία, όλη αυτή η προετοιμασία του ατόμου συνίσταται στο να πάρει φιλικό διαζύγιο από τους γονείς του (και από άλλες Γονικές επιρροές) ώστε να τους βλέπει ευχάριστα πού και πού αλλά να μην είναι πια κυρίαρχοι στη ζωή του.

Eric Berne – “Τα παιχνίδια που παίζουν οι άνθρωποι” μετάφραση Σοφία Ανδρεοπούλου

Close