Το πιο σύντομο κείμενο για την ομορφιά σε σχέση με την αρετή, από τη Σαπφώ

Το πιο σύντομο κείμενο για την ομορφιά σε σχέση με την αρετή, από τη Σαπφώ

ὀ μὲν γὰρ κάλος ὄσσον ἴδην πέλεται <κάλος>͵
ὀ δὲ κἄγαθος αὔτικα καὶ κάλος ἔσσεται.

Αυτός που είναι ωραίος, είναι ωραίος στην όψη,
αυτός όμως που είναι και καλός, θα είναι αυτόματα και ωραίος.

ΣΑΠΦΩ (7ος – 6ος αι. π.Χ.)

Close