Το πιο σύντομο κείμενο για την ποίηση, από τη Μάτση Χατζηλαζάρου

Το πιο σύντομο κείμενο για την ποίηση, από τη Μάτση Χατζηλαζάρου

Οι λέξεις είναι άτιμες και μπορεί να φτηνύνουνε πολύ ένα πράγμα, να το κάνουνε σαχλό.
Γι’ αυτό πρέπει να τις προσέχεις, να απορρίπτεις διαρκώς, πράγμα που δεν είναι εύκολο.
Δεν ψάχνεις τις ωραίες λέξεις ή τα ωραία συναισθήματα-αυτά έρχονται και φεύγουν.
Ψάχνεις τις σωστές λέξεις.
Κι αυτό είναι ποίηση.

Μάτση Χατζηλαζάρου 1914-1987

Close