Το πιο σύντομο κείμενο για τις στιγμές, από τον Στρατή Μυριβήλη

Το πιο σύντομο κείμενο για τις στιγμές, από τον Στρατή Μυριβήλη

Αιστάνουμαι κατάβαθα πόσο ακριβή μου είναι η κάθε στιγμή που περνάει πάνωθέ μου.Θέλω να τη σταματήσω και να της πω στ’ αυτί: τράβα στο καλό και συ, μα ξέρε το.
Σε κατάλαβα που πέρασες. Σ’ ένιωσα, σε χάρηκα και σ’ ευχαριστώ.Στρατής Μυριβήλης

Thessaloniki Arts and Culture  

 

 
Close