Το πιο σύντομο κείμενο για τον πόνο, από τον  Éric-Emmanuel Schmitt

Το πιο σύντομο κείμενο για τον πόνο, από τον Éric-Emmanuel Schmitt

“Υπάρχουν δύο ειδών πόνοι, μικρέ μου Όσκαρ: ο σωματικός και ο ψυχικός. Τον σωματικό πόνο μάς τον προκαλούν άλλοι’ τον ψυχικό, τον επιλέγουμε.”

“Δεν καταλαβαίνω.”

“Όταν σου καρφώνουν καρφιά στις παλάμες και στα πόδια, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς: πονάς. Το υπομένεις. Αντίθετα, στην ιδέα του θανάτου δεν είσαι υποχρεωμένος να πονάς. Δεν ξέρεις τι είναι. Άρα εξαρτάται από σένα.”

Éric-Emmanuel Schmitt – Αγαπητέ Θεέ (Ο Κύκλος του Αοράτου #3)

Πηγή: goodreads.com
Close