Το συντομότερο κείμενο για την αθανασία, από τον Κούντερα

Το συντομότερο κείμενο για την αθανασία, από τον Κούντερα

Ο Μίλαν Κούντερα για την «αθανασία».

Το πρόβλημα δεν είναι ο θάνατος: είναι η αθανασία.
Η «μικρή» και η «μεγάλη».

Τη μικρή την κερδίζουμε όλοι, λίγο-πολύ, στη μνήμη αυτών που μας αγάπησαν.
Τη μεγάλη την αξιώνονται εκείνοι που διαβαίνουν το όριο της φήμης, αλλά και κάποιοι γύρω τους

Μίλαν Κούντερα, «Η αθανασία», Εκδόσεις Εστία
Close