Συνηθισμένα λάθη σε αρχαΐζουσες και λόγιες εκφράσεις

Συνηθισμένα λάθη σε αρχαΐζουσες και λόγιες εκφράσεις

 • Εκ των ων ουκ άνευ (και όχι: εκ των ουκ άνευ)
 • Υπέρ το δέον (και όχι: υπέρ του δέοντος).
 • Όσον αφορά το θέμα αυτό (και όχι: όσο αφορά στο θέμα αυτό, διότι αποτελεί μεταγλώττιση της λόγιας σύνταξης: όσον αφορά εις το θέμα αυτό. Ούτε, βεβαίως, ως αναφορά).
 • στη διαπασών (και όχι: στο διαπασόν)
 • βρέχει επί δικαίους και αδίκους (και όχι: επί δικαίων και αδίκων).
 • εν πάση περιπτώσει (και όχι: εν πάσει)
 • εν πλήρει δράσει, εν πλήρει συνειδήσει (και όχι: εν πλήρη)
 • υπό το μηδέν (και όχι: υπό του μηδενός)
 • οι στύλοι του Ολυμπίου Διός (και όχι: οι στήλες).
 • εν κρυπτώ και παραβύστω (και όχι: απαραβύστω)
 • απορώ και εξίσταμαι (και όχι: απορώ και εξανίσταμαι)
 • ποιούμαι την νήσσαν (κοινώς: κάνω την πάπια και όχι: ποιώ την νήσσαν).
 • περί πολλά τυρβάζει (και όχι: περί πολλών τυρβάζει)
 • απεκδύομαι την ευθύνη (και όχι: απεκδύομαι της ευθύνης)
 • ελαφρά τη καρδία (και όχι: με ελαφρά την καρδία)
 • δίνω το «παρών» (και όχι: δίνω το παρόν.)
 • δυνάμει (και όχι: εν δυνάμει)
 • ενός εκάστου (και όχι: καθενός εκάστου)
 • ενόψει όσων θα γίνουν (και όχι: ενόψει όσων έγιναν)
 • επί το έργον (και όχι: επί τω έργω)
 • παρά πόδα (και όχι: παρά πόδας)
 • δει δε χρημάτων… (και όχι: δει δη χρημάτων…)
 • θα ανοίξουν τον ασκό του Αιόλου (και όχι: τους ασκούς).
 • πόσω μάλλον (και όχι: πόσο μάλλον ή κατά πόσο μάλλον)
 • προτέρα κατάσταση (και όχι: προτεραία)
 • διεμερίσαντο τα ιμάτια (και όχι διεμοιράσαντο ή διαμοιράσαντο)
 • διά του λόγου το ασφαλές (και όχι: διά του λόγου το αληθές)
 • εισέπραξε τα επίχειρα (και όχι τα επιχείρια)
 • επί ξυρού ακμής (και όχι: επί ξηρού). Ξυρόν= ξυράφι
 • των παχιών(ή παχειών) αγελάδων (και όχι: των παχέων)
 • παρελθέτω απ’ εμού το ποτήριον τούτο (και όχι: απελθέτω)
 • πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις (και όχι: πριν αλέκτωρ φωνήσει)
 • ου γαρ γιγνώσκεις τι τέξεται η επιούσα (και όχι: τεύξεται)
 • χάρμα ιδέσθαι (και όχι: χάρμα ειδέναι)
 • λάθε βιώσας (και όχι: λάθρα)
 • ο, η ελάσσων, το έλασσον (και όχι: το ελάσσον)
 • ο, η αυτάρκης, το αύταρκες (και όχι: το αυτάρκες).
 • ο,η κακοήθης, το κακόηθες (και όχι: το κακοήθες)
 • ο περί ου ο λόγος, αλλά η περί ης ο λόγος, οι περί ων ο λόγος
 • Ανέκαθεν (και όχι: από ανέκαθεν ούτε εξ από ανέκαθεν [!]), μακρόθεν (και όχι: εκ του μακρόθεν)
 • Καταχρώμαι την εμπιστοσύνη, καταχράται την καλοσύνη (και όχι: καταχράζομαι της εμπιστοσύνης ούτε καταχράζεται την καλοσύνη — δεν υπάρχει ρήμα καταχράζομαι)
 • δεν έχει πού την κεφαλήν κλίνη (προτιμότερο από: πού την κεφαλήν κλίναι — το οποίο δεν είναι εντελώς λάθος καθώς έχει χρησιμοποιηθεί από Πατέρες της Εκκλησίας)
 • δράττομαι της ευκαιρίας (και όχι: δράττω την ευκαιρία ή δράττοντας την ευκαιρία). Το δράττομαι την ευκαιρία (με αιτιατική) δεν είναι λάθος, αλλά είναι ασυνήθιστο και επειδή πρόκειται για αλλοίωση τυποποιημένης λόγιας έκφρασης, θα πρέπει να αποφεύγεται.

Διαβάστε επίσης

Close