Συνηθισμένα λάθη στη φωνητική απόδοση ή στη γραμματική ρημάτων

Συνηθισμένα λάθη στη φωνητική απόδοση ή στη γραμματική ρημάτων

-ανεξαρτητοποιούμαι και όχι ανεξαρτοποιούμαι

-αντεπεξέρχομαι και όχι ανταπεξέρχομαι

-αντικαθίστανται και όχι αντικαθιστώνται

-έχω απαυδήσει και όχι έχω απηυδήσει, αλλά: απηύδησα, είμαι απηυδισμένος

-απογοητεύω και όχι απαγοητεύω

-αποκαθίστανται και όχι αποκαθιστώνται

-αποκτώνται και όχι αποκτούνται

-απεμπολώ και όχι απεμπολίζω

-απαθανατίζω και όχι: αποθανατίζω

-απαντά (π.χ. σε κείμενο) και όχι απαντάται

-απολαύει της εμπιστοσύνης και όχι απολαμβάνει

-αποτάθηκα, θα αποταθώ και όχι αποτάνθηκα, θα αποτανθώ

-αποτίνω (φόρο τιμής) και όχι αποτίω.

-ασχολούμαστε, ασχολούμασταν και όχι: ασχολιόμαστε

-διαλευκαίνω και όχι διαλευκάνω (αλλά θα διαλευκάνω)

-διανοήθηκαν η διενοήθησαν και όχι διανοήθησαν

-διατίθενται και όχι διατίθονται

-διηθώ και όχι διηθίζω

-εισέπραξα και όχι είσπραξα

-εκτίνω ποινή και όχι εκτίω

-ελλοχεύω και όχι ελογχεύω

-εξεπλάγην και όχι εκπλάγηκα(;)

-εξέφρασα και όχι έκφρασα

-εξοκέλλω και όχι εξοκείλλω

-θα επιστήσω και όχι θα εφιστήσω

-επλήγη (προτιμότερο από το: πλήχτηκε)

-καταπατούνται και όχι καταπατώνται

-καταχωρίζω (σε φακέλους), καταχώρισα και όχι καταχωρώ, καταχώρησα

-κατονομάζω και όχι κατανομάζω

-κοινολογώ και όχι κοινωνιολογώ

-κραδαίνω και όχι καρδαίνω

-μεγεθύνω και όχι μεγενθύνω

-παρεισφρέω, παρεισέφρησα και όχι παρεισφρύω, παρεισέφρυσα

-παρεξηγώ και όχι παραξηγώ

-περιθάλπω και όχι περιθάλπτω

-περισυλλέγω (αόρ. περισυνέλεξα) και όχι περισυνελλέγω

-προήχθην (προτιμότερο από το προάχθηκα)

-προοιωνίζομαι (π.χ. …την καταστροφή) και όχι προιωνίζω

-σιωπάς, σιωπά, (των) σιωπώντων) και όχι σιωπείς, σιωπεί, (των) σιωπούντων

-αποσιωπώμενος και όχι αποσιωπούμενος

-συνέβη (προτιμότερο από το συνέβηκε)

-συνέθεσα και όχι σύνθεσα

-συνελήφθη και όχι συλλήφθηκε

-στενοχωρώ και όχι στεναχωρώ

-απεκατεστάθη (διπλή αύξηση) και όχι αποκατεστάθη

-τέξεται και όχι τεύξεται

-τίθενται και όχι τίθονται

-τυρβάζω και όχι τρυβάζω

-υποθάλπω και όχι υποθάλπτω

-χαράχτηκε και όχι χαράκτηκε (αλλά, χαρακτήρας)

Διαβάστε επίσης

Close