10 αποφθέγματα του Ηράκλειτου για τη ζωή, από τον Ελευθέριο Α. Λούχοβιτς

10 αποφθέγματα του Ηράκλειτου για τη ζωή, από τον Ελευθέριο Α. Λούχοβιτς

Ο Ηράκλειτος είναι γνωστός για την ιδέα της συνεχούς αλλαγής που διέπει ως νόμος το σύμπαν.

Πίστευε στο ότι ο κόσμος δημιουργείται από τη «φωτιά», την αντίθεση και τον πόλεμο μεταξύ των αντιθέτων, στο οποίο συμπληρώνει: «τα εναντιόδρομα έχουν ενιαία φορά – από τα αντίθετα γεννιέται η ωραιότερη αρμονία».

Ακολουθούν 10 αποφθέγματα του Ηράκλειτου για τη ζωή…

1. Ἀπόντι μὴ μάχου.
(Να μη μάχεσαι αυτόν που απουσιάζει)

2. Τά ἀνθρώπων δοξάσματα παίδων ἀθύρματα.
(Οι γνώμες των ανθρώπων είναι παιδιάστικα παιχνίδια)

3. Ποταμῷ γὰρ οὐκ ἔστιν ἐμβῆναι δὶς τῷ αὐτῷ.
(Δεν μπορούμε να μπούμε δυο φορές στο ίδιο ποτάμι)

4. Ἥλιος οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα.
(Ακόμα και ο Ήλιος δεν μπορεί να υπερβεί το μέτρο)

5. Μάχεσθαι χρὴ τὸν δῆμον ὑπὲρ τοῦ νόμου ὅκωσπερ τείχεος.
(Ο λαός πρέπει να υπερασπίζεται το νόμο όπως τα τείχη της πόλης)

6. Ἀκοῦσαι οὐκ ἐπιστάμενος οὐδ’ εἰπεῖν.
(Όποιος δεν ξέρει να ακούει, δεν ξέρει και να μιλά)

7. Κακοὶ μάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλμοὶ καὶ ὦτα βαρβάρους ψυχὰς ἐχόντων.
(Τα μάτια και τα αυτιά είναι κακοί μάρτυρες για ανθρώπους που έχουν βάρβαρες ψυχές)

8. Αἰὼν παῖς ἐστί παίζων, πεσσεύων˙ παιδὸς ἡ βασιλείη.
(Ο χρόνος είναι ένα παιδί που παίζει πεσσούς. Το βασίλειο ανήκει σ’ αυτό το παιδί)

9. Ἀνθρώπῳ δαίμων ἦθος.
(Ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι η μοίρα του)

10. Νοῦσος ὑγιείην ἐποίησεν ἡδὺ καὶ ἀγαθόν, λιμὸς κόρον, κάματος ἀνάπαυσιν.
(Η αρρώστια κάνει την υγεία ευχάριστο και καλό πράγμα, η πείνα το χορτασμό, η κούραση την ανάπαυση)

Γράφει ο Ελευθέριος Α. Λούχοβιτς, Φιλόλογος

Διαβάστε επίσης

Close