Πρώτος νανοδορυφόρος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από μια ομάδα ταλαντούχων φοιτητών στη Θεσσαλονίκη

Πρώτος νανοδορυφόρος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, από μια ομάδα ταλαντούχων φοιτητών στη Θεσσαλονίκη

Η ομάδα Aristotle Space & Aeronautics Team είναι μια ομάδα 70 ταλαντούχων φοιτητών του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών στο ΑΠΘ.
Ξεκίνησε το 2015 με στόχο την ανάπτυξη της επιστήμης της Αεροδιαστημικής αλλά και της κουλτούρας μεταξύ των φοιτητών και των διδασκόντων.

Σήμερα εργάζεται σε τρία ερευνητικά project, το Aeronautics, το ACubeSAT και το Rocketry.

Ήδη, σε συνεργασία και με άλλα τμήματα του ΑΠΘ και των ΤΕΙ, έχουν σχεδιάσει τον πρώτο νανοδορυφόρο με σκοπό τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Fly Your Satellite! της European Space Agency (ESA), μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα εκτόξευσης και τοποθέτησης σε τροχιά δορυφόρων που κατασκευάζονται από ευρωπαΪκά πανεπιστήμια.

Το μέλλον ανήκει στους νέους ταλαντούχους ανθρώπους και είναι μεγάλη τύχη που στη Θεσσαλονίκη έχουμε αρκετούς!

Αν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για την ομάδα και το project του νανοδορυφόρου μπορείτε να παρακολουθήσετε την Τεχνική Παρουσίαση του AcubeSAT από κοντά, την Τετάρτη 6η Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00, στο κτήριο ΚΕΔΕΑ (επί της 3ης Σεπτεμβρίου).

https://asat.gr/el/category/cubesat-el/
https://www.facebook.com/events/1884151625045075/
http://bit.ly/2GnY5TH
Διαβάστε επίσης

Close