Ο Βίλχεμ Ράϊχ για τη μουσική

Ο Βίλχεμ Ράϊχ για τη μουσική

Κάθε άνθρωπος που έχει κλίση προς τη μουσική γνωρίζει καλά τις συναισθηματικές καταστάσεις που ξυπνάει η καλή μουσική.

Όμως, αν προσπαθήσει να μεταφράσει αυτές τις συγκινησιακές εμπειρίες σε λέξεις, η μουσική του αντίληψη εξεγείρεται. Η μουσική δεν έχει λέξεις και θέλει να παραμείνει έτσι.

Αλλά η μουσική εκφράζει τις εσωτερικές κινήσεις του ζωντανού οργανισμού και ακούγοντας την αναπολείς την «αίσθηση» κάποιας εσωτερικής συγκινησιακής κατάστασης. Η έλλειψη λέξεων στη μουσική περιγράφεται συνήθως με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

1) σαν σημείο μυστικιστικής πνευματικότητας, ή
2) σαν η βαθύτερη έκφραση αισθημάτων που είναι αδύνατο να ειπωθούν με λέξεις. Η φυσικοεπιστημονική άποψη δέχεται ότι η μουσική έκφραση σχετίζεται με τα βάθη του ζωντανού οργανισμού.

Συνεπώς, αυτό που θεωρείται «πνευματικότητα» της μεγάλης μουσικής είναι απλώς ένας άλλος τρόπος να πεις ότι τα βαθιά αισθήματα είναι ταυτόσημα με την επαφή με το ζωντανό οργανισμό πέρα απ’ τα όρια της γλώσσας.

Μέχρι τώρα (1948), η επιστήμη δεν έχει οριστικό να πει για τη φύση των εκφραστικών κινήσεων της μουσικής. Αναμφίβολα, ο καλλιτέχνης μας μιλάει με τη μορφή εξωλεκτικών εκφραστικών κινήσεων από τα βάθη της λειτουργίας της ζωής, αλλά θα ήταν όπως και εμείς ανίκανος να πει με λέξεις αυτό που εκφράζει στη μουσική του ή στη ζωγραφική του.

Πραγματικά, έχει ισχυρές αντιρρήσεις σε κάθε προσπάθεια να μεταφράσει τη γλώσσα της έκφρασης της τέχνης του σε γλώσσα λεκτική. Δίνει μεγάλη σημασία στην καθαρότητα της γλώσσας της έκφρασης του. Έτσι, επιβεβαιώνει την οργονοβιοφυσική άποψη, ότι ο ζωντανός οργανισμός κατέχει τη δική του γλώσσα, πριν, πέρα και ανεξάρτητα από κάθε λεκτική γλώσσα.

Επιλογή κειμένου: Δέσποινα Θ.

Διαβάστε επίσης

Close