Όταν το παιδί ήταν παιδί

Όταν το παιδί ήταν παιδί, η ζωή μας ολόκληρη, γραμμένη σε λίγες παραγράφους.