100 χρόνια μουσικής, σε λιγότερο από 1 λεπτό!

100 χρόνια μουσικής, σε λιγότερο από 1 λεπτό!

Ένας διαδραστικός χάρτης για την εξέλιξη της μουσικής! Πατώντας πάνω σε κάθε είδος μπορείτε να ακούσετε αντιπροσωπευτικό δείγμα.

Σχεδιάστηκε από τον Brittany Klontz για το ConcertHotels.com

Δείτε τον εδώ

Thessaloniki Arts and Culture http://www.thessalonikiartsandculture.gr/

Διαβάστε επίσης

Close