Αυτοβελτίωση

Θύτες και θύματα

Θύτες και θύματα

Η κατανομή των ρόλων στις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, γίνεται με τρόπο ανεπαίσθητο, αλλά τελικά με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.

Close