Αυτοβελτίωση

Μίλα!

Μίλα!

Όταν δεν μιλάμε, καταπιέζουμε ένα δυσάρεστο συναίσθημα και δεν το αφήνουμε να μετασχηματιστεί…