Ποια είναι τα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης του μωρού σας;

Ποια είναι τα στάδια της γλωσσικής ανάπτυξης του μωρού σας;

Παρακολουθήστε τα ορόσημα γλωσσικής ανάπτυξης μωρό 12- 24 μηνών

Γίνεται περιοδικά ανά τρίμηνο.
Οι γονείς μπορούν να σημειώνουν και να παρακολουθούν την αναπτυξιακή εξέλιξη τους παιδιού τους στην γλωσσική ανάπτυξη. Με αυτό τον τρόπο οι γονείς θα είναι βέβαιοι ότι το μωρό τους μεγαλώνει σωστά. Συμπληρώνονται από την μητέρα, τον πατέρα ή αυτόν που φροντίζει το παιδί.

Η παρακολούθηση με τα ορόσημα γλωσσικής ανάπτυξης 0-3 ετών γίνεται για να βεβαιωθούν οι γονείς ότι η επικοινωνία και η ομιλία του παιδιού τους εξελίσσεται φυσιολογικά.

Μωρό 12-15 μηνών δείχνει με το δάκτυλο που είναι το ζωάκι.
Επαναλαμβάνει μετά από εμάς πως κάνουν τα ζώα της φάρμας <<Μου η αγελάδα >>.
Καταλαβαίνει έννοιες «έλα εδώ- περίμενε- φύγε από εκεί» και υπακούει σχεδόν πάντα.
Συγκεντρώνεται μαζί σας 1-2- λεπτά για να δει τις εικόνες ενός βρεφικού βιβλίου.
Κατανοεί και εκτελεί πάντα απλές εντολές «φέρε την πάνα σου».

Δείτε το σχετικό βίντεο Εμπλουτίζοντας Το Λεξιλόγιο Σε ‘Ενα Νήπιο 15 Μηνών

Ορόσημα γλωσσικής ανάπτυξης μωρό Μωρό 16 – 18 μηνών
Χρησιμοποιεί μια λέξη για να κάνει πρόταση <<τουτου >> το αυτοκίνητο του μπαμπά.
Παραλείπει σε λέξεις μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα, π.χ. μπισκότο <<τοτο>> ή μπανάνα <<νανανα>>.
Αναγνωρίζει και δείχνει μαλλιά, μάτια, μύτη, κεφάλι, πόδια.
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 3 με 10 ή περισσότερες λέξεις (κυρίως αντικείμενα).
Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο και Κάνει έκκληση για τα περισσότερα από τα αντικείμενα που επιθυμεί.

Δείτε το σχετικό βίντεο Εμπλουτισμός Λεξιλογίου Νηπίου 18 ‘Εως 20 Μηνών

Ορόσημα γλωσσικής ανάπτυξης μωρό 19- 24 μηνών
Αναγνωρίζει και δείχνει πόδια- κεφάλι- αυτιά.
Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 10 με 20 ή περισσότερες λέξεις (αντικείμενα, βασικά ρήματα, πίνω- τρώω- δίνω).
Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από ασυνάρτητη ομιλία (νεολογισμούς).
Επικοινωνεί με χειρονομίες και νοήματα και γίνεται κατανοητό 90%.
Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα μαμά ατα.
Αναφέρει το όνομα του.
Ζητάει αντικείμενα με το όνομα τους <<θέλω νεό>>.

Δείτε το σχετικό βίντεο Μαθαίνοντας Τα Αντίθετα, Σε Παιδιά 22 ‘Εως 24 Μηνών

Αν διαπιστώσετε ότι το παιδί σας έχει κάποια καθυστέρηση στην ομιλία και στην έκφραση της γλώσσας , επικοινωνήστε με τους ειδικούς για να γίνει αρχικά αναπτυξιακή αξιολόγηση. Με τη συνεργασία σας και την εμπιστοσύνη στον ειδικό ανάπτυξης, θα βοηθήσετε το παιδί σας να λύσει το πρόβλημα έγκαιρα.

Πηγή: mandou.gr

Διαβάστε επίσης

Close