Απόψεις

Το αίτημα για εργασία και το «δικαίωμα στην τεμπελιά», του Ηλία Γιαννακόπουλου

Το αίτημα για εργασία και το «δικαίωμα στην τεμπελιά», του Ηλία Γιαννακόπουλου

Η βαθύτατη οικονομική κρίση με τις «παράπλευρες απώλειες» σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής ανέδειξε το ρόλο της εργασίας στην υλική, κοινωνική, πνευματική και ψυχική πρόοδο ατόμων και κοινωνιών.

Close