Αγάπη

Το ζήτημα του έρωτα

Το ζήτημα του έρωτα

Όταν μας χτυπούν τα βέλη του έρωτα, νοιώθουμε την ανάγκη της επαφής, της αποκλειστικής κατοχής της αγαπημένης ύπαρξης…

Close