Εκπαίδευση

Ο εφιάλτης ενός μουσικού, μια ιστορία για την εκπαίδευση

Ο εφιάλτης ενός μουσικού, μια ιστορία για την εκπαίδευση

Για πολλές δεκαετίες τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο αποτέλεσαν και συνεχίζουν να αποτελούν αφορμή για συζητήσεις, για προβληματισμό : (τι) χρειάζονται τα Αρχαία που είναι μια γλώσσα “νεκρή” και πόσο συχνά έχει ανάγκη κάποιος στην καθημερινότητά του να γνωρίζει τι είναι η Διακρίνουσα, πόσο χρήσιμο είναι να ξέρει πώς προκύπτει το ανθρακαργίλιο (Al4C4);…

Close