Μέγαρο Ασλανιάν, μια δημιουργία του Pietro Arrigoni που κοσμεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Μέγαρο Ασλανιάν, μια δημιουργία του Pietro Arrigoni που κοσμεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης

Μέγαρο Ασλανιάν, Βενιζέλου 14, Θεσσαλονίκη

Κτίστηκε το 1923 σε σχέδια φυσικά του Αρριγκόνι σε ρυθμό εκλεκτικιστικό.
Είναι 5όροφο, εντυπωσιακό και φτιάχτηκε για εμπορικές επιχειρήσεις.
Εντυπωσιακό το αίθριο με τη γυάλινη οροφή.

Είναι χαρακτηρισμένο ως διατηρητέο νεότερο μνημείο με απόφαση του 1983.

Μέγαρο Ασλανιάν, μια δημιουργία του Pietro Arrigoni που κοσμεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης
© Στέφανος Πασβάντης
Μέγαρο Ασλανιάν, μια δημιουργία του Pietro Arrigoni που κοσμεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης
© Panos Kazanasmas
Μέγαρο Ασλανιάν, μια δημιουργία του Pietro Arrigoni που κοσμεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης
© Platon Kleanthidis
Μέγαρο Ασλανιάν, μια δημιουργία του Pietro Arrigoni που κοσμεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης
© Platon Kleanthidis
Μέγαρο Ασλανιάν, μια δημιουργία του Pietro Arrigoni που κοσμεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης
© Platon Kleanthidis
Μέγαρο Ασλανιάν, μια δημιουργία του Pietro Arrigoni που κοσμεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης
© Platon Kleanthidis
Μέγαρο Ασλανιάν, μια δημιουργία του Pietro Arrigoni που κοσμεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης
© Platon Kleanthidis
Μέγαρο Ασλανιάν, μια δημιουργία του Pietro Arrigoni που κοσμεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης
© Platon Kleanthidis
Μέγαρο Ασλανιάν, μια δημιουργία του Pietro Arrigoni που κοσμεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης
© Sotirios Lando‎
Μέγαρο Ασλανιάν, μια δημιουργία του Pietro Arrigoni που κοσμεί το κέντρο της Θεσσαλονίκης
© Sotirios Lando‎
Close