Μέγαρο Ρεβάχ (πρώην Αλγκάβα), υπέροχο διατηρητέο από τον Γ. Καμπανέλλο

Μέγαρο Ρεβάχ (πρώην Αλγκάβα), υπέροχο διατηρητέο από τον Γ. Καμπανέλλο

Κτίστηκε το 1925 για τους Ισαάκ Ρεβάχ, Ισαάκ Χασσίδ και Ισούα Αλγκάβα, σε σχέδια του Γεώργιου Καμπανέλλου.
Βρίσκεται Βασιλέως Ηρακλείου 3, στα Άνω Λαδάδικα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Αποτελείται από ισόγειο και 2 ορόφους.
Η κάτοψή του είναι ορθογώνια και οργανώνεται στους ορόφους γύρω από έναν επιμήκη διάδρομο, με τα γραφεία εκατέρωθεν. Ο διάδρομος αυτός φωτίζεται στον τελευταίο όροφο από ψηλά με φεγγίτες.
Με τα διπλανά κτίσματα, στη θέση που βρίσκεται, αποτελούν ένα σύνολο με σπουδαία αρχιτεκτονική ενότητα.

Πληροφορίες: “Νεώτερα μνημεία της Θεσσαλονίκης” 1985-86
Φωτογραφίες: Δημήτρης Συμεωνίδης

Μέγαρο Ρεβάχ (πρώην Αλγκάβα), υπέροχο διατηρητέο από τον Γ. Καμπανέλλο

Μέγαρο Ρεβάχ (πρώην Αλγκάβα), υπέροχο διατηρητέο από τον Γ. Καμπανέλλο

Μέγαρο Ρεβάχ (πρώην Αλγκάβα), υπέροχο διατηρητέο από τον Γ. Καμπανέλλο

Μέγαρο Ρεβάχ (πρώην Αλγκάβα), υπέροχο διατηρητέο από τον Γ. Καμπανέλλο

Μέγαρο Ρεβάχ (πρώην Αλγκάβα), υπέροχο διατηρητέο από τον Γ. Καμπανέλλο

Μέγαρο Ρεβάχ (πρώην Αλγκάβα), υπέροχο διατηρητέο από τον Γ. Καμπανέλλο

Μέγαρο Ρεβάχ (πρώην Αλγκάβα), υπέροχο διατηρητέο από τον Γ. Καμπανέλλο

Μέγαρο Ρεβάχ (πρώην Αλγκάβα), υπέροχο διατηρητέο από τον Γ. Καμπανέλλο

Μέγαρο Ρεβάχ (πρώην Αλγκάβα), υπέροχο διατηρητέο από τον Γ. Καμπανέλλο

Close