.

1922 - Ο μεγάλος ξεριζωμός των Ελλήνων

Ένα Ιστορικό Ντοκυμαντέρ του National Geographic

 

Toν Νοέμβριο του 1925, όταν πια έχουν ολοκληρωθεί οι μεταπολεμικές ρυθμίσεις, το National Geographic δημοσιεύει ένα εκτεταμένο άρθρο που παρουσιάζει τα συγκλονιστικά γεγονότα των προηγούμενων χρόνων. Τίτλος του ''Η μεγαλύτερη μετακίνηση των πληθυσμών της Ιστορίας'' και συγγραφέας του ο Melvine Tsater, απεσταλμένος του National Geographic στην περιοχή και αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων. Η εξιστόρησή του που απαρτίζεται από δεκάδες αυθεντικές φωτογραφίες  της εποχής αποτελεί σημαντική πηγή πληροφόρησης από έναν ανεξάρτητο αυτόπτη μάρτυρα.

 

 


Πηγή Mark Lex Eros

 

 

Thessaloniki Arts and Culture  http://www.thessalonikiartsandculture.gr

 

 

Close