Ματιές στο παρελθόν

Η "ψυχική ταραχή" του Φρόιντ στον λόφο της Ακροπόλεως

Η «ψυχική ταραχή» του Φρόιντ στον λόφο της Ακροπόλεως

Το ταξίδι τού Φρόιντ στην Αθήνα από τις 3 ως τις 6 Σεπτεμβρίου του 1904. Πρόκειται για δύο διηγήσεις. Η μία είναι η εξιστόρηση των γεγονότων, το οδοιπορικό. Για το οδοιπορικό χρησιμοποιούμε τις χαιρετιστήριες κάρτες του Φρόιντ στη σύζυγό του Μάρθα. Η άλλη διήγηση είναι η ψυχανάλυση του ελληνικού ταξιδιού, η εκμυστήρευση του ίδιου του […]

Close