Παλιά Θεσσαλονίκη

Στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας, το 1936, με ένα χρονογράφημα του Σταμ.Σταμ.

Στο νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας, το 1936, με ένα χρονογράφημα του Σταμ.Σταμ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Νοέμβριος Θλιβερόν καθήκον μ’ έφερε μίαν ημέραν εις την Ευαγγελίστριαν της Θεσσαλονίκης, όπου το ελληνικόν νεκροταφείον. Η πρώτη εντύπωσις ενός επισκεπτομένου το νεκροταφείον της Θεσσαλονίκης είναι η καταπάτησις του νόμου περί αδιαχωρήτου των σωμάτων. Πώς ο μικρός εκείνος χώρος που δεν επαρκούσε μια φορά δια την μικράν ελληνικήν κοινότητα, περιλαμβάνει σήμερον όλους τους απερχομένους […]

Close