Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά την έννοια των φύλων;

Πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά την έννοια των φύλων;

Κρίσιμες ηλικίες για την κατανόηση της έννοιας του φύλου είναι η πρώτη παιδική ηλικία (2-6 ετών) καθώς και η εφηβική ηλικία. Η αναγνώριση του φύλου είναι αποτέλεσμα αντίστοιχης επιλογής (μάθησης) τρόπων συμπεριφοράς…

Νάσος Κατσώχης: νου-Τοπία

Νάσος Κατσώχης: νου-Τοπία

Στοχασμοί πάνω σε διαχρονικά ζητήματα της ανθρώπινης »κατάστασης» και ψυχολογίας. Η ζωή μας είναι γεμάτη από σύμβολα και συμβολισμούς. Γεμάτη από μύθους, μυθοποιήσεις, αλλά και ερμηνείες μας για τα «πράγματα»: ατομικές ή συλλογικές. Παρομοίως, διαμορφώνουμε επίσης στάσεις απέναντι στον χρόνο που «κυλά’». Και ακόμη, ακολουθούμε προβεβλημένα πρόσωπα και έχουμε την ανάγκη της καθοδήγησης από έναν […]

Η σχέση με τα παιδιά μας

Η σχέση με τα παιδιά μας

Η σχέση με τα παιδιά μας αποτελεί ένα νέο τρόπο “αυτογνωσίας” και “αποκάλυψης” του εαυτού μας, και συγχρόνως γίνεται ένα μονοπάτι προς την ωριμότητα.