Βιβλίο

Νάσος Κατσώχης: νου-Τοπία

Νάσος Κατσώχης: νου-Τοπία

Στοχασμοί πάνω σε διαχρονικά ζητήματα της ανθρώπινης »κατάστασης» και ψυχολογίας. Η ζωή μας είναι γεμάτη από σύμβολα και συμβολισμούς. Γεμάτη από μύθους, μυθοποιήσεις, αλλά και ερμηνείες μας για τα «πράγματα»: ατομικές ή συλλογικές. Παρομοίως, διαμορφώνουμε επίσης στάσεις απέναντι στον χρόνο που «κυλά’». Και ακόμη, ακολουθούμε προβεβλημένα πρόσωπα και έχουμε την ανάγκη της καθοδήγησης από έναν […]

Close