Το πιο σύντομο κείμενο για τη μοίρα της γυναίκας, από τη Μαργαρίτα Καραπάνου

Το πιο σύντομο κείμενο για τη μοίρα της γυναίκας, από τη Μαργαρίτα Καραπάνου

Η μοίρα της γυναίκας είναι να απολαμβάνει την ελευθερία στη ζωή της. Την απόλυτη ελευθερία.
Να μπορεί να προστατέψει η ίδια τον εαυτό της. Να μην χρειάζεται τον άντρα για προστασία.
Να προστατεύει κι αυτή τον άντρα που την προστατεύει.
Να δοκιμάζει τις επιθυμίες της. Να μην τις καταχωνιάζει από φόβο μέσα της.
Να μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.

Διαβάστε επίσης

Close