Το πιο σύντομο κείμενο για την τύχη

Το πιο σύντομο κείμενο για την τύχη

Η τύχη είναι μια προσβλητική, αποτροπιαστική έννοια.
Η ιδέα ότι υπάρχει μια δύναμη στο σύμπαν που στρέφει τα γεγονότα
υπέρ ή εναντίον σου, είναι γελοία.

Οι ηλίθιοι βασίζονται στην τύχη.

“Elementary” Lesser Evils (TV Episode 2012)

Close