Το πιο σύντομο κείμενο για τον ηρωισμό, από τον Νίτσε

Το πιο σύντομο κείμενο για τον ηρωισμό, από τον Νίτσε

«Ονομάζω ηρωισμό την ψυχική διάθεση που σπρώχνει το άτομο
να επιτύχει στόχους πέρα από τους οποίους
αυτό το ίδιο παύει πια να λογαριάζεται.

Ηρωισμός λοιπόν δεν είναι παρά η απόλυτη θέληση
με την οποία το άτομο συγκατανεύει στην καταστροφή του»

Φρ. Νίτσε, Ιδού ο Άνθρωπος

Από το: Jules Chaix – Ruy, Η ζωή και η σκέψη του Νίτσε, Εκδόσεις Άπειρον, σελ. 50.

Διαβάστε επίσης

Close