''Poetics of Space'', της Die Wolke art group

”Poetics of Space”, της Die Wolke art group

Μετά από 10 sold out παραστάσεις, η Ποιητική του Χώρου της Die Wolke παίρνει παράταση για μια ακόμη φορά, το Σάββατο 2 Δεκεμβρίου!

Σε μια παράσταση που κανείς δεν πρέπει να χάσει, ένα καστ τεσσάρων χορευτριών διαφορετικών ηλικιών μας προσκαλεί σε μια βουτιά σε οικείες αισθήσεις, όπου θα αναζητήσουμε το τι κάνει το χώρο μας προσωπικό μέσα από ποίηση, κίνηση, εικόνες, ήχους.

''Poetics of Space'', της Die Wolke art group

Past, present and future give the house different dynamisms. Without it, man would be a dispersed being.”

/ “Παρελθόν, παρόν, και μέλλον δίνουν στην οικία διαφορετικούς δυναμισμούς. Χωρίς αυτήν, ο άνθρωπος θα ήταν ένα διασκορπισμένο ον.”

Βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Gaston Bachelard από το 1958, η παράσταση Poetics of Space (“Η Ποιητική του Χώρου”) πραγματεύεται την εμπειρία των οικείων χώρων. Το σπίτι, καταφύγια, φωλιές, κρυψώνες, και άλλοι χώροι όπου μπορούμε να “υποχωρήσουμε” προς τον εαυτό μας, φέρνουν στο νου ποιητικές εικόνες, άμεσες αντιλήψεις του περιβάλλοντος που προηγούνται της συνειδητής σκέψης και της προσδίδουν ιδιότητες πέρα από λειτουργία και μορφή, επιτρέποντας στον παρατηρητή την ονειροπόληση.

''Poetics of Space'', της Die Wolke art group

Το έργο χοροθεάτρου της Die Wolke, των δημιουργών της Τρικυμίας του Σαίξπηρ, του Δtopia, και του Trajectory of an Idea, εξερευνά την έννοια της οικειότητας και τη σχέση της με τη λειτουργία της κατοίκησης, ανιχνεύοντάς τη σε αναμνήσεις του παιδικού μας σπιτιού. Έτσι, μεταφέρει στη σκηνή μια από τις πιο σημαντικές φιλοσοφικές τάσεις του 20ου αιώνα και θεμελιώδη επιρροή στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.

''Poetics of Space'', της Die Wolke art group

We might say that the inside of a man’s body is an assemblage of shells.”

/ “Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το εσωτερικό του σώματος ενός ανθρώπου είναι μια συλλογή από κελύφη.”

Η ερμηνεία του κειμένου της Die Wolke αποτελείται από μια επιλογή εικόνων από το βιβλίο. Από σπειροειδείς φόρμες με προέλευση την εξέλιξη της ζωής, μέχρι την ψυχολογία της σοφίτας και του κελαριού, η χορογράφος Δροσιά Τριαντάκη δημιουργεί χώρους βιωματικής εμπειρίας σε διαφορετικά σημεία στο χρόνο: παρελθόν, παρόν, και μέλλον, δεμένα μαζί από την ονειροπόληση. Αποσπάσματα του κειμένου ακούγονται κατά τη διάρκεια της παράστασης, με Ελληνική μετάφραση στην προβολή. Η εκδοχή του φθινοπώρου θα περιλαμβάνει και κάποια νέα σημεία.

''Poetics of Space'', της Die Wolke art group

A lamp is waiting in the window, and through it, the house, too, is waiting. The lamp is the symbol of prolonged waiting. By means of the light in that far-off house, the house sees, keeps vigil, vigilantly waits.”

/  “Μια λάμπα αναμένει στο παράθυρο, και μέσω αυτής, το σπίτι επίσης αναμένει. Η λάμπα είναι το σύμβολο της παρατεταμένης αναμονής. Μέσω του φωτός σε εκείνο το μακρινό σπίτι, το σπίτι βλέπει, αγρυπνεί, άγρυπνα περιμένει.”

Η ομάδα χρησιμοποιεί προβολικό σύστημα πολλαπλών σημείων για να επιτύχει μια μοναδική οπτική ταυτότητα, συνδυάζοντας φωτογραφίες του φωτογράφου Ηλία Γεωργιάδη με μια τεχνική που κάνει χρήση κάμερας βάθους για να καταγράψει τα σώματα των χορευτών και να τα οπτικοποιήσει σαν νέφη σημείων. Η τεχνική, που αναπτύχθηκε από τους Dani Joss και Αλίκη Ιωσαφάτ, δημιουργεί ένα χαρακτηριστικό οπτικό στυλ που τονίζει τη σχέση των επιφανειών με τους υπονοούμενους όγκους.

''Poetics of Space'', της Die Wolke art group

Maybe it is a good thing for us to keep a few dreams of a house that we shall live in  later, always later, so much later, in fact, that we shall not have time to achieve it.”

/  “Ίσως είναι καλό για μας να κρατήσουμε μερικά όνειρα για το σπίτι που θα μείνουμε για αργότερα, πάντα αργότερα, τόσο αργότερα μάλιστα, ώστε δεν θα έχουμε καν χρόνο να τα υλοποιήσουμε.”

Η μουσική των Dani Joss και Δημήτρη Δαλέζη, αντάξια μιας αυτόνομης κυκλοφορίας, ταλαντεύεται μεταξύ ηχοτοπίων εμβύθισης και ονειρικών μοτίβων, αντικατοπτρίζοντας τις αλλαγές στα επίπεδα προσοχής όταν είμαστε μόνοι μας. Όπως συνηθίζεται στις παραστάσεις της Die Wolke, θα αποδοθεί σε τετραφωνικό surround ήχο.

Η σκηνή του Vitruvian Thing μεταμορφώνεται στα άσπρα, συμπληρώνοντας τα σκηνικά στοιχεία του αρχιτέκτονα και fabricator Ιωάννη Περισοράτη. Τα σκηνικά χρησιμοποιούνται με πολλαπλούς τρόπους, άρρηκτα δεμένα με τη χορογραφία, ενώ επαυξάνονται και μεταμορφώνονται με την τεχνική projection mapping.

Η παραγωγή της ”Ποιητική του Χώρου” πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

''Poetics of Space'', της Die Wolke art group

Συντελεστές:

Δροσιά Τριαντάκη: ερμηνεία, χορογραφία

Αντιγόνη Αυδή: ερμηνεία

Σοφία Καλαμάκη: ερμηνεία

Ελπίδα Ντινοπούλου: ερμηνεία

Dani Joss: μουσική, visual art

Αλίκη Ιωσαφάτ: visual art, mapping

Δημήτρης Δαλέζης: μουσική

Ηλίας Γεωργιάδης: φωτογραφία

Ιωάννης Περισοράτης: σκηνικά

 

Ημέρες παραστάσεων:

Παρασκευή 24. 11. – 21:30
Σάββατο 25. 11. – 21:30
Κυριακή 26. 11. – 19:00

 

Πληροφορίες: die-wolke.org/poetics
Εισιτήρια:  vitruvianthing.com/poetics

Trailer: vimeo.com/877237421

Πληροφορίες για την ομάδα:
https://die-wolke.org

Vitruvian Thing: Πτολεμαίων 29Α, εντός στοάς, 4ος ορ., 54630, Θεσσαλονίκη
Web: https://vitruvianthing.com
Facebook: https://facebook.com/vitruvianthing

 

Επιμέλεια κειμένου: Μαρία Κάπλα

Close