Έρως ανίκατε μάχαν...

Έρως ανίκατε μάχαν…

Έρως ανίκατε μάχαν,

Έρως, ος εν κτήμασι πίπτεις,
ος εν μαλακαις παριαιίς
νεάνιδος εννυχεύεις,

φοιτάς δ’ υπερπόντιος εν τ’ αγρονόμοις αυλαίς
και σ’ ουτ’ αθανάτων φύξιμος ουδείς
ουθ’ αμερίων σε γ’ ανθρώπων,
ο δ΄έχων μέμηνεν.

συ και δικαίους αδίκους
φρένας παρασπάς επί λώβα
συ και τόδε νείκος ανδρών
ξύναιμον έχεις ταράξας

νικά δ΄εναργής βλεφάρων
ίμερος ευλέκτρου
νύμφας, των μεγάλων πάρεδρος εν αρχαίς
θεσμών, άμαχος γαρ εμπαίζει
θεός Αφροδίτα.

Σοφοκλής, Ἀντιγόνη, γ’ στάσιμο (στ.781-800)

(Έρωτ᾽ ανίκητε στον πόλεμο
που κάνεις χτήμα σου όπου πέσεις,
που στ᾽ απαλά τα μάγουλα
της κορασίδας νυχτερεύεις

και γυρνάς πάνω από τα πέλαγα
και στους πιο απόμερους τους τόπους,
δε σου ξεφεύγει εσένα ούτε θεός
ούτε κανείς απ᾽ τους λιγόζωους ανθρώπους
790κι όποιον θα πιάσεις γίνεται τρελός.

Εσύ και των δικαίων τούς λογισμούς
στην αδικία ξεσέρνεις για όλεθρό τους,
εσύ έχεις και την έχθρ᾽ ανάψει αυτή
ανάμεσα παιδί και το γονιό του·

μα ολόφαντος μέσ᾽ απ᾽ τα βλέφαρα
της νύφης τής λαχταριστής νικάει ο Πόθος,
πάρεδρος των μεγάλων των θεσμών
που αιώνια κυβερνούν τον κόσμο·
800γιατ᾽ ανίκητη η Κύπριδα παίζει με μας).

Μετάφραση Ιωάννης Ν. Γρυπάρης

Επιμέλεια κειμένου: Μαρία Κάπλα

Διαβάστε επίσης

Close