Η ελευθερία του ανθρώπου συνίσταται στο να μην κάνει ποτέ αυτό που δεν θέλει

Η ελευθερία του ανθρώπου συνίσταται στο να μην κάνει ποτέ αυτό που δεν θέλει

– Θα είμαι ευτυχισμένος αν, με τις προόδους στον εαυτό μου, μάθω πώς να βγω από τη ζωή, όχι καλύτερος, αυτό δεν είναι δυνατό, αλλά πιο ενάρετος απ’ ό,τι ήμουν όταν μπήκα.

– Δεν πίστεψα ποτέ ότι η ελευθερία του ανθρώπου συνίσταται στο να κάνει αυτό που θέλει, αλλά στο να μην κάνει ποτέ αυτό που δε θέλει, κι αυτή έχω πάντα επιδιώξει, και συχνά διατηρήσει, και που εξαιτίας της βρέθηκα πολύ συχνά σ’ αντίθεση με τους συγχρόνους μου.

– Εκείνος που η δύναμή του τον βάζει πάνω από τον άνθρωπο, πρέπει να είναι και πάνω απ’ τις αδυναμίες της ανθρωπότητας, ειδάλλως αυτή η υπερβολική δύναμη δε θα χρησίμευε παρά για να τον βάλει πραγματικά κάτω απ’ τους άλλους κι απ’ αυτό που θα ήταν κι ο ίδιος αν είχε μείνει ίσος μ’ αυτούς.

– Η δύναμη κ’ η ελευθερία κάνουν τους έξοχους ανθρώπους. Η αδυναμία κ’ η σκλαβιά δεν έχουν κάνει ποτέ παρά κακούς.

Jean-Jacques Rousseau, “Οι ονειροπολήσεις του μοναχικού οδοιπόρου”, μετάφραση Νίκος Σημηριώτης

Επιλογή: Searching The Meaning Of Life! (S.T.M.O.L)

Πηγή: goodreads.com

Διαβάστε επίσης

Close